Politiskt inkorrekt ABC, berättelser & humor

Varning!
Innehållet på denna sida är ej politiskt korrekt ;-)

 1. Pyttans ABC
 2. David Nessles nytt & lärorikt alfabet
 3. Falstaff Fakirs folkbildnings ABC
 4. Little Black Sambo - Lille Svarte Sambo & Hottentottvisan
 5. Har du riktig förstått detta?
 6. Matematikundervisningen i den svenska skolan
 7. Kinesisk kreditgivning
 8. Sammanträffande?
 9. Grillfest med förhinder
 10. Kapten Haddock & hans ordförråd
 11. Fiskhandlaren & Bankdirektören - En historia om hur man blir rik
 12. Ordspråk, talesätt, liknelser med djur & annat
 13. Ser du motsättningarna?
 14. Roliga & tänkvärda bevingade ordstäv & ordspråk
 15. Islam comic book - Mohammed's believe it or else!
 16. Frankie "The Fixer" löser integrationsproblemen
 17. Behov av ordningsfrågor i Sveriges riksdag?
 18. En intressant diskussion på ett Internetforum i Sverige 2013
 19. Behov av ordningsfrågor i Sveriges biografer
 20. 10 sätt hur eliten manipulerar folket
 21. Pomperipossa i Monismanien
 22. Intervju med en busschaufför i Stockholm våren 2013
 23. Torshammaren - Ett politiskt inkorrekt smycke

 

Pyttans ABC

Top ^

 

David Nessles nytt & lärorikt alfabet

Top ^

 

Falstaff Fakirs folkbildnings ABC

Top ^

 

Little Black Sambo - Lille Svarte Sambo

Berättelsen finns på svenska i barnbokserien Min Skattkammare

nce upon a time there was a little black boy, and his name was Little Black Sambo.

And his mother was called Black Mumbo.

nd his father was called Black Jumbo.

And Black Mumbo made him a beautiful little red coat, and a pair of beautiful little blue trousers.

And Black Jumbo went to the bazaar and bought him a beautiful green umbrella and a lovely little pair of purple shoes with crimson soles and crimson linings. And then wasn't Little Black Sambo grand?

o he put on all his fine clothes and went out for a walk in the jungle.

And by and by he met a tiger. And the tiger said to him, "Little Black Sambo, I'm going to eat you up!"

And Little Black Sambo said, "Oh! Please, Mr. Tiger, don't eat me up, and I'll give you my beautiful little red coat".

So the tiger said, "Very well, I won't eat you this time, but you must give me your beautiful little red coat". So the tiger got poor Little Black Sambo's beautiful little red coat, and went away saying,

ow I'm the grandest tiger in the jungle".

And Little Black Sambo went on, and by and by he met another tiger, and it said to him, "Little Black Sambo, I'm going to eat you up!"

And Little Black Sambo said, "Oh! Please, Mr. Tiger, don't eat me up, and I'll give you my beautiful little blue trousers".

o the tiger said, "Very well, I won't eat you this time, but you must give me your beautiful little blue trousers". So the tiger got poor Little Black Sambo's beautiful little blue trousers, and went away saying, "Now I'm the grandest tiger in the jungle".

nd Little Black Sambo went on and by and by he met another tiger, and it said to him, "Little Black Sambo, I'm going to eat you up!" And Little Black Sambo said, "Oh! Please, Mr. Tiger, don't eat me up, and I'll give you my beautiful little purple shoes with crimson soles and crimson linings".

But the Tiger said, "What use would your shoes be to me? I've got four feet and you've got only two".

"You haven't got enough shoes for me". But Little Black Sambo said, "You could wear them on your ears".

o I could", said the tiger, "that's a very good idea. Give them to me, and I won't eat you this time". So the tiger got poor Little Black Sambo's beautiful little purple shoes with crimson soles and crimson linings, and went away saying, "Now I'm the grandest tiger in the jungle".

And by and by Little Black Sambo met another tiger, and it said to him, "Little Black Sambo, I'm going to eat you up!"

And Little Black Sambo said, "Oh! Please, Mr. Tiger, don't eat me up and I'll give you my beautiful green umbrella". But the tiger said, "How can I carry an umbrella when I need all my paws for walking with?"

"You could tie a knot on your tail, and carry it that way", said Little Black Sambo. "So I could", said the tiger. "Give it to me and I won't eat you this time".

So he got poor Little Black Sambo's beautiful green umbrella, and went away saying, "Now I'm the grandest tiger in the jungle". And poor Little Black Sambo went away crying, because the cruel tigers had taken all his fine clothes.

Presently he heard a horrible noise that sounded like "Gr-r-r-r-rrrrrrr", and it got louder and louder. "Oh dear!" said Little Black Sambo, "There are all the tigers coming back to eat me up! What shall I do?" So he ran quickly to a palm-tree.

nd peeped round it to see what the matter was. And there he saw all the tigers fighting and disputing which of them was the grandest. And at last they all got so angry that they jumped up and took off all the fine clothes and began to tear each other with their claws and bite each other with their great big white teeth.

And they came, rolling and tumbling, right to the foot of the very tree where Little Black Sambo was hiding, but he jumped quickly in behind the umbrella. And the tigers all caught hold of each others tails.

As they wrangled and scrambled, and so they found themselves in a ring around the tree. Then, when the tigers were very wee and very far away, Little Black Sambo jumped up and called out, "Oh! Tigers! why have you taken off all your nice clothes? Don't you want them any more?"

But the tigers only answered "Gr-r-r-rrrrr!"

Then Little Black Sambo said, "If you want them, say so, or I'll take them away". But the Tigers would not let go of each others' tails, and so they could only say "Gr-r-r-rrrrrr!"

nd the tigers were very, very angry, but still they would not let go of each others' tails. And they were so angry that they ran round the tree, trying to eat each other up, and they ran faster and faster till they were whirling round so fast that you couldn't see their legs at all.

And they still ran faster and faster and faster, till they all just melted away, and then there was nothing left but a great big pool of melted butter (or "ghi" as it is called in India) round the foot of the tree. Now Black Jumbo was just coming home from his work, with a great big brass pot in his arms, and when he saw what was left of all the tigers, he said, "Oh! what lovely melted butter! I'll take that home to Black Mumbo for her to cook with". So he put it all into the great big brass pot, and took it home to Black Mumbo to cook with. When Black Mumbo saw the melted butter, was she pleased! "Now", said she, "We'll all have pancakes for supper!"

So she got flour and eggs and milk and sugar and butter, and she made a huge big plate of most lovely pancakes. And she fried them in the melted butter which the tigers had made, and they were just as yellow and brown as little tigers. And then they all sat down to supper. And Black Mumbo ate 27 pancakes, and Black Jumbo ate 55, but Little Black Sambo ate a 169, because he was so hungry.

Top ^

 

Har du riktig förstått detta?

Om du illegalt korsar den nordkoreanska gränsen, så får du 12 år i ett arbetsläger.

Om du illegalt korsar den iranska gränsen, så får du fängelse på obestämd tid.

Om du illegalt korsar den afghanska gränsen, så blir du skjuten.

Om du illegalt korsar den saudiarabiska gränsen, så blir du satt i fängelse.

Om du illegalt korsar den kinesiska gränsen, så kan det hända att du aldrig kommer att höras av igen.

Om du illegalt korsar den kubanska gränsen, så blir du stämplad som spion och ditt öde är beseglat.

Om du illegalt korsar den turiska gränsen, så blir du satt i politiskt fängelse och får ruttna där.

Men... Om du illegalt korsar den svenska gränsen, så får du...
Jobb

Gratis körkort

Fri socialförsäkring

Välfärd

Matkuponger

Kreditkort

Fri välutrustad bostad

Gratis utbildning

Fri sjukvård

Lobbyister i riksdagen och kommunerna för miljontals kronor som bevakar dina intressen, speciallagar som inte gäller det egna folket och alla offentliga papper tryckta på ditt egen språk samt rätten att utan påföljd bränna landets flagga och uttrycka hat mot landets befolkning när du går i demonstrationståg för att du inte får tillräcklig respekt och anser dig vara diskriminerad.

Om du ändå inte är säker på att du riktigt har förstått detta ska du veta att många av dessa "straff" såsom kvotering, positiv särbehandling, gratis körkort, fri socialförsäkring, matkuponger, kreditkort, gratis bostad, fri sjukvård och skydd av specialgummilagar som bl.a. hets mot folkgrupp och hatbrott samt hjälp av diskrimineringsombudsmannen (DO) att kräva rejäla skadestånd om någon har fräckheten att ställa krav på klädsel, språk, utbildning, kompetens, erfarenhet, personkemi mm. för utbildning, anställning osv. vilket du inte får som svensk, utan du har bara "äran" att få betala för det.

It's time to wake up Sweden!!!

Top ^

 

Matematikundervisningen i den svenska skolan

 • 1970-talet:
  En bonde säljer en säck potatis för 20 kr. Framställningskostnaden är 4/5 av priset. Hur stor är vinsten?
 • 1980-talet:
  En bonde säljer en säck potatis för 20 kr. Framställningskostnaden är 16 kr. Var snäll och räkna ut vinsten.
 • 1990-talet:
  En bonde säljer en mängd potatis (A) för en mängd pengar (B). B är mängden av alla delar B för vilka gäller: B är en krona. I streckmängdformat måste du i mängden B göra 20 (////////////////////) små streck, ett för varje krona. Mängden av framställningskostnaden (C) är 16 (////////////////) små streck.
  Rita bilden av mängden C som är en delmängd av mängden B och en ange resultatmängden (D) som ger svaret på frågan: Vilken storlek har vinstmängden?
 • 2000-talet:
  En bonde säljer en säck potatis för 20 kr. Framställningskostnaden är 4/5 därav, vilket är 16 kr. Vinsten uppgår till 1/5, lika med 4 kr. Stryk under ordet "potatis" och diskutera med din kamrat.
 • 2010-talet:
  En bonde säljer en säck potatis för 20 kr. Framställningskostnaden är 16 kr. Vinsten blir således 4 kr. Diskutera med din kamrat.
 • 2020-talet:
  Diskutera med din kamrat och om du inte förstår vad ordet "diskutera" betyder så anmäl dig till stödundervisningen i skolan.
 • 2030-talet =>
  Den svenska skolan är nedlagd eftersom ingen ändå kan läsa, skriva eller räkna längre. Sveriges politiker har höjt sina löner med 500%, men det gör inget eftersom ingen förstår vad det betyder. Demokratin är avskaffad för att värna om "demokratin".
  Slutet gott, allting gott för politikerna som har fått världens lydigaste och dummaste medborgare.

Ovanstående är en utmärkt indikation på dagens "utveckling" i det svenska samhället.
Vid en undersökning fann man att nästan alla elever klarade både 1990, 2000 och 2010-talets uppgift, både att stryka under rätt ord och den sociala samvaron med sina kamrater. För särskilt lågpresterande elever vill våra politiker att man redan i uppgiften stryker under ordet "potatis" och allokerar särskilda stödinsatser till grundskolan. Dessutom bör hemspråksundervisningen utökas till att gälla även svenskar.
Är det nu någon som undrar varför de svenska skatterna är så höga? ;-)

Top ^

 

Kinesisk Kreditgivning

 • Dig fråga kredit.
 • Mig inte giva.
 • Dig arg.
 • Dig fortsätta fråga kredit.
 • Mig giva.
 • Dig inte betala.
 • Mig arg.
 • Bättre dig arg.
Top ^

 

Sammanträffande?

 • Abraham Lincoln blev invald i kongressen 1846.
 • John F. Kennedy blev invald i kongressen 1946.
 • Abraham Lincoln valdes till president 1860.
 • John F. Kennedy valdes till president 1960.
 • Namnen Lincoln och Kennedy innehåller båda 7 bokstäver.
 • Båda var mycket intresserade av mänskliga rättigheter.
 • Båda presidenternas fruar förlorade ett barn när de bodde i vita huset.
 • Båda presidenterna sköts på en fredag.
 • Båda presidenterna sköts i huvudet.
 • Båda blev skjutna av en sydstatare.
 • Båda blev efterträdd av en sydstatare.
 • Bådas efterträdare hette Johnson.
 • Andrew Johnson, som efterträdde Lincoln, föddes 1808.
 • Lyndon B. Johnson, som efterträdde Kennedy, föddes 1908.
 • Kennedy sköts i en bil av fabrikatet Lincoln.
 • Kennedys sekreterare hette (Evelyn) Lincoln.
 • Båda presidentmördarnas namn består av 3 ord och totalt 15 bokstäver:
  John Wilkes Booth (1838-65) och Lee Harvey Oswald (1939-63).
 • Booth sprang från en teater och greps på ett lager.
 • Oswald sprang från ett lager och greps på en bio (theater).
 • Både Booth och Oswald mördades innan rättegången.
 • Och... Vad är då poängen med allt detta!?

 

 • En vecka innan Lincoln sköts var han i Monroe, Maryland.
 • En vecka innan Kennedy sköts var han i Marilyn Monroe
Top ^

 

Grillfest med förhinder

(Lär vara sant)

Denna story begavs sig sommaren 1987, en varm onsdag eftermiddag, semestern hade precis startat och planerna inför den kommande helgens grillfest var i full gång...
Jag, No1, Stefan och Peter sitter i en nyklippt trädgård och planerar för fulla muggar, med andra ord, i ett lugnt tempo och med muggarna fulla av kaaaaaall öl...

Vårt tillstånd blev allt eftersom, mer lättsamt och smidigt då vårt blods promillehalt ökade i samma takt som sekundvisaren rörde på sig, men jag lyckas till slut få ur mig frågan: Är allt fixat? Och får ett svar i kör från dom andra fylltrattarna: "Noooooo problems här inte, allt är under kontroll, hick"...

Dagen fortlöpte i samma stil som den började, mycket öl samt skitsnack, för att sedan övergå till en underbar nattsömn, en nattsömn som vi aldrig skulle kunnat haft om vi vetat vad som komma skulle följande dag, snacka om att vi missbedömt våra förutsättningar inför grillfesten, inte bra, inte bra alls...

Vaknar till liv av att en person skriker samt sliter som en galning i min tröja, lyckas med nöd och näppe att få upp mina ögon så pass att jag kan se vem som försöker skaka ihjäl mig och till min förskräckelse så ser jag hur en otroligt bakfull person (Stefan) med fradga i mungiporna och paniken lysandes i hans ögon stamma fram något om att vi gått på en blåsning...

Lägg av, vadå blåsning, låt mig få sova skriker jag tillbaka åt honom men Stefan skriker högre samt skakar mig som om jag var gjord av luft, vi har inte köpt en halv ko, vi har köpt en heeel kofan, livs levande!!! Jag vaknar till på en tiondel, försöker se på Stefan om han luras men ser ganska snart att han talar sanning, men hur i helvete har vi köpt en hel kossa???

Stefan börjar, jo du vet den där bonden som levererar slaktdjur till Peters arbetsplats (han jobbar som styckare vid Globen), Peter lyckades att få köpa "lite" kött av honom till ett kanonpris, du vet en halv kossa, men det visade sig att bonden inte har några "halva" kossor i ladugården, bara hela du vet, levande och därför vart det en sån, en levande du vet...

Tittar på klockan och konstaterar att den är strax före fyra på eftermiddagen samtidigt som jag frågar vart "geniet" Peter befinner sig? Stefan svarar att han är och hämtar en skåpbil och sina verktyg, du vet, så att vi kan hämta kossan och skiva upp den eller nåt liknande...

Helt otroligt tänker jag, kanon, först ska vi hämta kossan långt åt helvete bort för att sedan slakta den och till sist stycka upp den i lagom bitar, bra planering, skitbra på ren svenska... Men som vanligt när vi proffs planerat något så borde vi vid det här laget ha lärt oss den bistra sanningen, ta alla problem gånger tio och så har vi fortfarande långt kvar till det rätta summan...

Plötsligt så hör vi en VW Transporter på max varv med tjutande däck, tutandes för fulla muggar och Peters ljuva stämma, pallra er ner era fylltrattar, vi har bråttom!!!
Väl inne i skåpbilen vilken inte var någon skåpbil utan en glasad sådan som Peter monterat ut dom bakre sätena på så bar det i väg till en bondgård norr om huvudstaden i ett tempo som fått Schumacher att vilja kliva ur, Peter svamlar vägbeskrivningen som bonden gett honom till kossan samtidigt som han försöker att inte träffa alla fasta föremål utmed våran färdväg. Jag och Stefan tittar på varandra med döden i våra blickar samtidigt som vi ber en bön...

Efter mer än en timmes vansinnesfärd så ser vi bondgården på avstånd och eftersom varken jag eller Stefan fattat något av vägbeskrivningen som Peter svamlat så nickar vi bara när han till slut säger att i den här hagen så finns kossan som ska vara märkt med ett stort svart kryss...

Vi tittar in i hagen som är ganska stor, rejält kuperad och ser faktiskt att det längst bort står några kossor, Stefan och jag tittar på varandra för att sedan vända oss till Peter med beröm och ryggdunkar om att han faktiskt lyckades hitta rätt på en gång, skitbra, eller?
Stefan som absolut inte har någon respekt för dessa stora djur stegar snabbt in mot kossorna och hamnar direkt ca. 40-50 meter framför oss andra två fegisar, vi ser hur Stefan rundar en mindre byggnad för att sedan höra ett hjärtskärande skrik, spring, för helvete spriiiiiiiiiiiing!!!

I nästa sekund hör vi ett nästan overkligt dovt ljud, ett ljud som i det närmaste kan liknas vid det som skulle uppstå om en dopad Mike Tyson slog en rak höger rakt i mellangärdet på någon, ett ljud som framkallas av att en människokropp trycks ihop och att samtidigt all luft lämnar densamma...

I en toksnygg, men komprimerad pik med 14 skruvar, som skulle fått självaste Ulrika Knape att bli imponerad, ser vi Stefan komma flygande genom luften och efter honom så kommer den största tjur som jag i alla fall skådat och som i jämförelse skulle ha fått mig att hellre möta Mike Tyson utrustad med knogjärn än att vara där jag just nu befann mig...
Ser inte hur det går med Stefan eftersom både jag och Peter uppnått ljusets hastighet från denna plats i riktning mot ladugården, framför oss så ser jag att det finns ett trästaket och en betongmur vilka vi riktat in oss på medan vi hör hur tjuren närmar sig oss markant...

Peter far över betongmuren och jag över trästaketet rakt i en skithög (faaan tänker jag högt), men när jag reser mig upp så ser jag att Peter lyckats sämre än mig och för dom som inte vet så vill jag härmed ta tillfället i akt och förklara vad det är för något som ser ut som en stor rund betongring och som dessutom oftast ligger bakom ladugårdarna...
Det ser ut som en pool men det är det inte (he he he), det är en stor behållare där all urin tillsammans med lite bajs samlas i från bondgårdens alla djur, "not a very nice place to be..." Och gissa vem som upptäckte detta först när han befann sig i luften flyendes från tjuren, Peter...

Medan Peter härmade Frölander i denna sörja så stod tjuren på andra sidan trästaketet och krafsade i marken med sina klövar som en vinnare samtidigt som Stefan visade livstecken och tog sig ur hagen i samma stil som Ringaren i Notre-Dame, klart sevärt...
När situationen lugnat ner sig en aning, Peter och jag hade duschat under en slang (gissa om att Peter luktade i några dar) samt att Peter försökt att spy upp sina tarmar, Stefan låg lite trasig i framsätet på VW bussen (det visade sig senare att han brutit 4 revben samt ett nyckelben) bestämde sig Peter och jag att vi skulle åka runt till den rätta hagen för att lasta på kossan och sen köra Stefan till SÖS akuten...

Lastningen gick faktiskt ganska smidigt om man bortser att det tog ca. 30 minuter, men vad det såg ut sen, tänk er att ha en kossa flåsandes i nacken i en VW buss som normalt används till att köra människor! Snacka om att ha totalt hjärnsläpp...

När vi började närma oss dom centrala delarna av Stockholm så väljer Peter den begåvade vägen genom Sveavägen, med en kossa i en glasad VW buss, en kossa som absolut inte hade lärt sig att stå stilla under transporten vilket medförde att vårt fordon for omkring på vägen som bara Ingemar Stenmark kunde när han var som bäst...

När vi närmade oss korsningen Sveavägen/Kungsgatan så upptäcker vi två saker, den ena saken var att det var rött och den andra var att vi hamnade bredvid en polisbuss med fyra poliser i, Faaan mumlade vi kapp samtidigt som vi log emot poliserna med ett leende som skulle göra vem som helst misstänksam...

I samma ögonblick som att poliserna sätter i halsen och upptäcker vår last så utbringar kohelvetet sin sista hämnd mot oss genom att tömma ur hela sitt tarmsystem inne i bussen med den följd att poliserna håller på att skratta ihjäl sig, dom ligger dubbelvikta i deras buss och föraren slår handen över ratten hysteriskt så att tutan tjuter i ett, vilket inte gjorde situationen mindre pinsam då allas blickar riktades mot oss!!!

När det äntligen blev grönt körde Peter upp Stefan till SÖS akuten och blev samtidigt själv inlagd då läkaren hörde vad han råkat ut för, inte nyttigt alls tydligen att dyka i denna blandning av urin mm. och samtidigt ta en eller flera kallsupar vilket den snälla doktorn hela tiden påpekade för Peter samtidigt som han bet sig i tungan för att inte skratta ihjäl sig, vilket dom övriga på akuten redan gjort...

Själv körde jag raka spåret ut till en bondgård på Dalarö och släppte ut den välsignade kossan på gårdsplanen för att sedan ta på mig den underbara uppgiften att sanera bussen...

Höll på att glömma, grillfesten blev faktiskt av, vi köpte kött i en ICA butik istället, Stefan fick extra mycket sprit för att bedöva smärtorna samtidigt som Peter fick tillbringa en tid på SÖS med att konstant vara magsjuk och spy...

Top ^

 

Kapten Haddock & hans ordförråd

Har du brist på lite grövre ord med klang som bl.a. kan appliceras på politiker, journalister och proffstyckare?

Ta i så fall hjälp av Kapten Haddock som har så att det räcker och blir över.

Kvalitén på hans genialiteter är högst varierande men det kompenseras av kvantiteten ;-)

 

 

 

 1. Alabasterskalle
  Alla mörkrens makter
  Alla underjordens andemakter
  Amiral Nelsons alla bomber och granater och kanoner
  Amöba
  Analfabet
  Anamma och regera
  Anfäkta och anamma
  Anfäkta och regera
  Apacher
  Apspektakel
  Arma kräk
  Asgamar
  Autodidakter
  Avskum
 1. Babian
  Banditer
  Barnrövare
  Bergloppor
  Bestar
  Bildrulle
  Bladlus
  Blindbockar
  Blindstyren
  Blixt och dunder
  Blodiglar
  Blodsugare
  Bläckfiskar
  Blötdjur
  Bomber och granater
  Bondlurkar
  Bovar
  Byråkrater
  Bärplockare
  Bödlar
 1.  
 1. Dagdrömmare
  Daghögar
  Dinosaurie
  Diplofotikotass
  Ditt lilla uppstoppade ugglespektakel
  Dreglande paddor
  Drummel
  Drönare
  Dårhushjon
 1. Elva tusen demoner och sjutusen trollpackor
  Eländiga skojare
  Enögda kannibal
  Erbarmliga plattfötter
 1. Fartdåre
  Fåntrattar
  Fähundar
  Fördömda spottgrisar
 1. Galgfågel
  Galning
  Gangster
  Gargantuaner
  Gnom
  Gravade oxsvansar
  Gravskändare
  Grobianer
  Grodyngel
  Grottinvånare
  Grottmänniskor
  Gråsuggor
  Grönskimrande gråsuggor
  Guanokrämare
  Gubbklantar
 1. Hamstrare
  Helidioter
  Huggormar
  Huggormsavföda
 1. Insjögangsters
 1. Jubellymlar
  Jäklar
 1. Kackerlackor
  Kanaljer
  Klantgubbar
  Klantskallar
  Kleptomaner
  Kloakdjur
  Klorlutssoppa
  Krabbsaltare
  Kramsfågelmördare
  Kretiner
  Kryddkrämare
  Kräkpulver
  Kräldjur
  Krämare
  Kvastskaft
 1. Landkrabbor
  Legodrängar
  Ljusblå långhalsar
  Lortpaltar
  Lumphandlare
  Lurkar
  Luskungar
  Luspudlar
  Lymmel
  Lögnhalsar
  Lönnmördare
 1. Makadamsplockare
  Mameluck
  Maskar
  Mattskojare
  Medisterkorv
  Mikrodomskojare
  Murmeldjur
  Må beelsebub ta honom
  Människoätare
  Mördare
  Mörkrens avföda
 1. Näbbdjur
 1. Ockrare
  Oduglingar
  Otacksamma sillgrisslor
 1. Pantmånglare
  Parasiter
  Pest och pina
  Pestråttor
  Pillerbagge
  Pirater
  Pistaschgubbar med surkålsstuvning
  Plattfotade mollusker
  Plattfötter
  Politruker
  Potatisgrisar
  Pottsorkar
  Pråmskeppare
  Pultroner
  Pundhuvuden
  Pyromanapa
 1.  
 1. Raggiga bestar
  Rotborstar
  Rufsiga valross
  Rullsvansapor
  Råttsvansar
  Rödskin
  Rötägg
 1. Sabla grobianapor
  Sillmjölkar
  Skabbhalsar
  Skabbiga lus
  Skabbråttor
  Skojare
  Skojarpack
  Skorpioner
  Skottkolvar
  Skråpuk
  Skrävlande papegoja
  Skunkdjur
  Skurkar
  Slavhandlare
  Slynyngel
  Smutsiga isbjörn
  Snorvalp
  Snyltrot
  Sopprötter
  Spyfluga
  Stinkande odjur
  Stinkdjur
  Sumpråtta
  Svinpälsar
  Sömngångare
  Söndagsseglare
  Sötvattensamöba
  Sötvattenspirater
 1. Tjockskalle
  Tjuvar
  Toffeldjur
  Trafikdåre
  Tryffelsvin
  Tångräka
 1. Uslingar
 1. Vampyr
  Vedervärdiga tryffelsvin
  Vinlus
  Vilddjur
  Vrakplundrare
  Vrålapor
  Vårtsvin
  Vämjeliga kräk
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  

 Å. Åsneskallar

 Ä. Ärkeskurk

 Ö. Ödlelortar

Top ^

 

Fiskhandlaren & Bankdirektören - En historia om hur man blir rik

- Goddag, Herr Fiskhandlare.
- Goddag, Herr Bankdirektör, vad får det lov att vara?
- Vad kostar gösen idag?
- 200 kronor kilot.
- Då tar jag ett kilo.
- Tack, det blir 250 kronor.
- Men ni sa ju att den kostar 200 kronor kilot.
- Ja men expeditionsavgiften är 50 kronor.
- Nåväl, här är en 500-kronorssedel.
- Tack, här är er gös och er växel.
- Vänta nu, jag fick bara 200 kronor tillbaka, det saknas 50 kronor.
- Vi har en växlingsavgift på 50 kronor.
- Detta är ju oförskämt, Herr Fiskhandlare.
- Ja det är det, Herr Bankdirektör.

Top ^

 

Ordspråk, talesätt, liknelser med djur & annat

Liknelse eller analogi under kategorin bildspråk är vanligt förekommande i det vardagliga språket och används ofta som en liknelse mellan två begrepp där jämförelsen utgörs av att man menar att något kan ha vissa likheter med något annat, ofta används djur till dessa liknelser, se några exempel nedan.
Liknelserna är ofta språkspecifika och kan därför vara svåra att översätta.

 • Arg som ett bi.
 • Dum som en gås.
 • Död som en sill.
 • Envis som en åsna.
 • Fattig som en kyrkråtta.
 • Flitig som ett bi.
 • Flitig som en myra.
 • Fri som en fågel.
 • From som ett lamm.
 • Glad som en lärka.
 • Hal som en ål.
 • Hungrig som en varg.
 • Klok som en uggla.
 • Listig som en räv.
 • Liten som en ärta.
 • Lydig som en hund.
 • Pigg som en mört.
 • Rädd som en hare.
 • Slug som en räv.
 • Smidig som en katt.
 • Smutsig som en gris.
 • Snabb som en vessla.
 • Sova som en stock.
 • Stark som en björn.
 • Stark som en oxe.
 • Stolt som en tupp.
 • Trivas som fisken i vattnet.
 • Trogen som en hund.
 • Tyst som en mus.
 • Vacker som en dag.
 • Vig som en katt.
Top ^

 

Ser du motsättningarna?

Det verkar som om arabernas problem är att de inte är lyckliga:

 • De är inte lyckliga i Afghanistan.
 • De är inte lyckliga i Algeriet.
 • De är inte lyckliga i Egypten.
 • De är inte lyckliga i Gaza.
 • De är inte lyckliga i Irak.
 • De är inte lyckliga i Iran.
 • De är inte lyckliga i Israel.
 • De är inte lyckliga i Jemen.
 • De är inte lyckliga i Jerusalem.
 • De är inte lyckliga i Jordanien.
 • De är inte lyckliga i Libanon.
 • De är inte lyckliga i Libyen.
 • De är inte lyckliga i Marocko.
 • De är inte lyckliga i Pakistan.
 • De är inte lyckliga i Sudan.
 • De är inte lyckliga i Syrien.
 • De är inte lyckliga i Tunisien.
 • De är inte lyckliga i Västbanken.

Men var är araberna lyckliga?

 • De är lyckliga i Australien.
 • De är lyckliga i Belgien.
 • De är lyckliga i Danmark.
 • De är lyckliga i England.
 • De är lyckliga i Frankrike.
 • De är lyckliga i Italien.
 • De är lyckliga i Kanada.
 • De är lyckliga i Nederländerna.
 • De är lyckliga i Norge.
 • De är lyckliga i Nya Zeeland.
 • De är lyckliga i Rumänien.
 • De är lyckliga i Sverige.
 • De är lyckliga i Tyskland.
 • De är lyckliga i Ungern.
 • De är lyckliga i USA.
 • De är lyckliga i Österrike.

Så de är alltså lyckliga i andra länder i världen som inte lyder under muslimskt styre. Men vilka klandrar de för sin olycka?

 • Inte islam.
 • Inte deras ledarskap.
 • Inte sig själva.

Nej, de klandrar samma länder där de är lyckliga att få leva och där demokratin behandlar dem riktigt väl:
I en demokrati kan de leva bekvämt, njuta av den höga livskvalitén som de inte har byggt upp eller arbetat för, de behöver inte vara produktiva eller tjäna sitt eget uppehälle, de kan begå brott och bryta mot lagen, utnyttja det sociala systemet, klä sig i burqa och håna/göra narr av vår polis, rättsystemet och i största allmänhet bita den hand som föder dem.

Så frågan är:
Varför försöker de ta med sig sitt misslyckade system till sina nya hemländer? Varför försöker de att göra om länderna där de lever lyckligt till att bli som de länder där de var olyckliga och som de lämnade för att få ett bättre liv?
Muslimer i Europa, Amerika och Australien utgör fortfarande en minoritet av befolkningen, ändå är våra regeringar som besatta för att ge efter för alla deras krav.

Varför?

Top ^

 

Roliga & tänkvärda bevingade ordstäv & ordspråk

 • Alla länder har en armé, sin egen eller någon annans.
 • Att en vara kostar mycket pengar är inte detsamma som att den är dyr.
 • Att ladda NiMh-celler är som att fylla en hink med hål i botten, man får skynda sig att använda innehållet.
 • BSB (Bromsa-Sväng-Blinka).
 • Bättre att fråga och verka dum, än att inte fråga och förbli dum.
 • Dansgolvet är till för dem som inte har råd att stå i baren eller vid Blackjackbordet.
 • De människor som fått ut mest av livet är inte de som levt ett sekel, utan de som levt varje minut.
 • Den deprimerade dör långt innan hans hjärta slutat slå.
 • Den första delen av våra liv förstörs av våra föräldrar, den andra av våra barn.
 • Den man ligger med får bädda.
 • Den medicinska forskningen har gjort så enorma framsteg att det praktiskt taget inte finns någon frisk människa längre.
 • Den som bara kollar i backspegeln kör oftare i diket.
 • Den som dricker ensam har bara sig själv att fylla.
 • Den som först tar till våld visar att han inte har fler argument.
 • Den som gräver en grop åt andra får 188:50 i timmen.
 • Den som har mest prylar när han dör vinner.
 • Den som ingen turbo har, den får köra utan bar.
 • Den som spar blir rikast på kyrkogården.
 • Den som spar har inte roligt.
 • Den som tar, han har.
 • Den största utmaningen är att vara sig själv i en värld där alla försöker få dig att bli någon annan.
 • Det finns inga dumma frågor, bara dumma människor.
 • Det man inte har i huvudet får man ha i plånboken.
 • Det man inte har i huvudet får man ha mellan benen.
 • Det man inte minns, har inte hänt.
 • Det man inte vet, har man ingen aning om.
 • Det ser mörkt ut på Kameruns avbytarbänk.
 • Det som inte tar död på en, får en i alla fall att må riktigt dåligt.
 • Det sura äpplet blir bara surare.
 • Det vackraste vi kan uppleva är det oförklarliga.
 • Det var bättre förr, då var kvinnor kvinnor, män män och fikus en krukväxt.
 • Det vi inte gör idag slipper vi göra om imorgon.
 • Det är bättre att ha älskat och förlorat, än att aldrig ha älskat någon gång.
 • Det är helt naturligt att dumbommarna är i majoritet i riksdagen när de är i majoritet bland folket.
 • Det är inte monumenten som lär oss historia, det är ruinerna.
 • Det är inte prislappen du ser älskling, det är artikelnumret.
 • Det är ju bara en bil, sa hon - Du är ju bara en brud, sa han.
 • Det är med kärlek som med whisky, den tar slut.
 • Det är svårt att sväva som en örn när man är omgiven av höns.
 • Diplomati är konsten att be någon dra åt helvete på ett sådant sätt att han ser fram emot resan.
 • Dåliga flickor är inte det sämsta.
 • Där spriten rinner in, rinner vettet ut.
 • Efter en lång dag av hårt slappande ska det äntligen bli skönt att kunna koppla av.
 • En man i mina bästa år.
 • Ett försvar har vi för att i krigstid kunna försvara de ideal som i fredstid ger dig rätt att verka för försvarets avskaffande.
 • Fattig är den som räknar sina pengar.
 • Finns det inga vittnen har man inte kraschat.
 • Framtiden har redan börjat.
 • Framtiden var bättre förr.
 • Framtiden är inte längre vad de brukade vara.
 • Friskt vågat, halva inne.
 • Full fart spar tid.
 • Förr i tiden gifte man sig när man lärt känna varann, idag skiljer man sig istället.
 • Först in i kurvan väljer spår.
 • Förtala är silver, förtiga är guld.
 • Gammal kärlek kostar alltid.
 • Ge mig fri fart och fri bensin, ett friare liv och en större maskin.
 • Genom att inte ge upp nådde även snigeln Noaks Ark
 • Har man sagt A får man säga B så får man C vá D E.
 • Har man slagit yxan i båten får man ro som fan.
 • Hellre gratis lobotomi än Windows Vista.
 • Hellre Parkinsons och spilla ut halva groggen, än Alzheimers och glömma var man ställde den.
 • Hoppet är det sista som lämnar människan om man inte är fet och ful då är det oskulden.
 • Hundra män kan åstadkomma ett läger, men för att skapa ett hem krävs en kvinna.
 • Hårt arbete lönar sig i framtiden, lathet lönar sig nu.
 • I 300 kan ingen höra dig skrika.
 • Jag äter kött i ren protest mot vegetarianerna som äter djurens mat.
 • Jorden tillhör inte människan, det är människan som tillhör jorden.
 • Ju fler kockar desto större fackförening.
 • Kvinnans list övergår när mannen får stånd.
 • Liten stuga kallas ofta stort dass.
 • Livet börjar vid 200.
 • Livet är hårt, men orättvist.
 • Man behöver inte säga allt man vet, men man ska veta allt man säger.
 • Man blir inte lycklig av pengar, utan av vad man kan göra för dom.
 • Man har inte roligare än man köper ut för.
 • Man lever bara en gång och många inte ens det.
 • Man måste kyssa många grodor innan man hittar sitt svin.
 • Man måste vara på det klara med att om 4-dagarsvecka införs blir vi lurade på en lunchrast och två kafferaster.
 • Må konspiratörer förtala er i köpcentrat.
 • Män har inget tålamod, därför har de uppfunnit blixtlåset.
 • När man flyger upp och ner är ner upp och upp dyrt.
 • Obeslutsamhet är nyckeln till flexibilitet.
 • Om man inte skjuter upp vissa saker till morgondagen kanske man vaknar en dag utan att ha något att göra.
 • Om tillräckligt många tror, blir alltihopa verklighet.
 • Pengar gör ingen lycklig men visst har det en lugnande inverkan på nervsystemet.
 • Problem är till för att skjutas upp, för att sedan glömmas bort.
 • Rikast är den, vars nöjen kostar minst.
 • Riv aldrig ner ett staket utan att du vet varför det sattes upp.
 • Ropa inte gay förrän du är inne i häcken.
 • Satsa på dig själv, runka i motvind.
 • Starta med högsta möjliga fart och öka mot slutet.
 • Stordåd åstadkoms inte med styrka utan genom ihållighet.
 • Stort begär är ändlös fattigdom.
 • Säkraste sättet att dölja sin begränsning är att inte överskrida den.
 • Sök inte felen, sök botemedlen.
 • Tre år för att lära ett yrke, tre dar för att förfalla i slöhet.
 • Varje dag borde levas som om den vore den sista.
 • Vem hinner tänka på världens undergång, när man jobbar heltid på sin egen.
 • Vi tänker bara när vi ställs inför ett problem.
 • Visst påverkar rökningen utseendet, titta bara på böcklingen.
 • Älska din nästa, men var diskret.
 • Även den starke får ta i när han skiter.
 • Även i de lugnaste vatten kan man drunkna.
 • Även små katter har vassa klor.
 • Överdrifternas väg leder till visdomens palats.
 • English
 • Beyond your imagination.
 • Far better it is to dare mighty things, to win glorious triumphs, even though checkered by failure, than to take rank with those poor spirits who neither enjoy much nor suffer much, because they live in the gray twilight that knows not victory nor defeat.
 • Four wheels moves your body, two wheels moves your soul.
 • If everything seems under control, you're just not going fast enough.
 • If it ain't broken, don't fix it.
 • Life is waiting for the one who loves to live.
 • Losers always whine about their best, winners go home and fuck the prom queen.
 • Never underestimate the power of a large number of morons.
 • Power is nothing without control.
 • Rich people have lots of pleasures, poor people lots of children.
 • Second is first looser.
 • Some day you will realize that things are'nt what they look like.
 • This dog, is dog, a dog, good dog, way dog, to dog, keep dog, an dog, idiot dog, busy dog, for dog, 20 dog, seconds dog. Now read this without the word dog.
 • Trying is the first step to failure.
 • You can fool some of the people all of the time, and all of the people some of the time. But you can't fool all of the people all of the time.
  - Abraham Lincoln -
Top ^

 

Islam comic book - Mohammed's believe it or else!

Islam seriebok - Tro på det annars $#§#&%!

Islam school for dummies är en kul seriebok för er som ännu inte kan så mycket om otyget islam.

Ladda ner PDF-boken Mohammed's believe it or else! nu, innan det är för sent då risken finns att sidan kan stängas antingen av den "demokratiska" censuren eller hackas av företrädare för fredens, kärlekens, lyckans, frihetens, framgångens osv. religion.

Top ^

 

Frankie "The Fixer" löser integrationsproblemen

En del har kanske sett TV-serien Lilyhammer som visades på SVT1 under augusti-september 2012 där Steven Van Zandt, som vid sidan av att vara gitarrist i Bruce Springsteens E Street Band också är skådespelare och spelar en figur som påminner om maffiakaraktären han tidigare gjorde i TV-serien Sopranos. Den nya serien utspelar sig i norska Lillehammer där Steven Van Zandts rollfigur ofta får anledning att fundera kring detta med kultur, värderingar och integration.

Frankie "The Fixer" Tagliano är mafioso i New York som efter att i en intern maktkamp blivit utsatt för ett mordförsök beslutar han sig för att vittna mot den "cocksucker" till boss som ligger bakom mordförsöket. Frankie har sedan han sett vinter-OS i Lillehammer (eller "Lilyhammer" som han säger) 1994 på TV varit fascinerat av Lillehammer och begär att han inom ramen för vittnesskyddsprogrammet ska få ett nytt liv där under en ny identitet som Giovanni Henriksen med norskt påbrå på fädernesidan.

Frankies möte med den norska kulturen skapar en hel del situationskomik och Frankie gör trots vissa funderingar kring norrmännens sedvänjor sitt bästa för att anpassa sig till samhället och etablera sig som barägare i Lillehammer. Han blir därför förgrymmad när en manlig muslim som också invandrat till orten inte visar motsvarande vilja att anpassa sig bl.a. genom att vägra hälsa på introduktionskursens kvinnliga ledare därför att det är "haram" att ta en kvinna i hand, upprördheten över denna oartighet blir extra stor eftersom Frankie också har kärat ned sig i den norska lärarinnan.

Frankie har dock inte fått sitt smeknamn "The Fixer" utan anledning utan för att han är en problemlösare och problem med muslimska män som vägrar ta seden dit de kommer och anpassa sig till samhället löser han snabbt och smidigt genom att under rasten tala den trilskande mannen till rätta som efter "samtalet" inte har några problem med att ta kvinnor i hand längre, således är det lilla missförståndet om vad som gäller i Norge är utrett en gång för alla.

Serien är en norsk-amerikansk samproduktion och Steven Van Zandt har förutom att spela huvudrollen även medverkat som manusförfattare och medproducent. Det som slår en är förståss att en scen som denna aldrig skulle ha tillåtits i en svensk produktion och om någon hade kommit på tanken att skriva något dylikt så hade det omedelbart strukits ur manus efter propåer från finansiärer och andra inblandade. I Norge har man dock som i de flesta andra länder ett friare förhållningssätt till det politiskt korrekta.

Det är förvånande att SVT har valt att visa serien och inte varit framme med saxen, speciellt då detta inte heller är det enda tillfället där muslimer får på tafsen, utan i en scen i samma avsnitt får den lokale kebabkocken veta av en lokal polis att man i Norge får titta på vilka TV-program man vill efter att kebabkocken stängt av ett program med hänvisning till att programmet var respektlöst mot araber. Man använder också den i Norge ökände islamisten Mulla Krekar som skällsord och driver dessutom med muslimer när en fantombild plockas fram av en eftersökt terrorist som uppvisar humoristiska likheter med Frankie "The Fixer".

Flumkulturvänstern verkar inte heller titta på den här typen av program eftersom de upprörda debattartiklarna vilka som regel alltid brukar dyka upp när den politiskt korrekta mallen inte följs till punkt och pricka har lyst med sin frånvaro. Senast var det den brittiska TV-serien Barnmorskan i East End som inte föll den politiskt korrekta eliten på läppen eftersom den enligt dem kunde uppfattas som abortkritisk.

Intressant är också att samme Steven Van Zandt som spelar huvudrollen nyligen uppträdde på Utöya-dagen för att hedra minnet av massmördaren Breiviks offer tillsammans med Bruce Springsteen vilket han sannolikt inte hade fått göra i Sverige efter att ha medverkat i en scen som ovan beskriven utan förmodligen istället blivit bannlyst från svenska scener som brukligt är om man gör något icke politiskt korrekt vilket ett flertal svenska musikgrupper har fått erfara när media fått nys om att någon i gruppen t.ex. skulle sympatisera med Sverigedemokraterna.

I Norge kan man dock både fördöma massmördare som Breivik och samtidigt sätta gränser för hur mycket islam ska få inkräkta på samhället vilket inte går i Sverige då man här automatiskt beskrivs som Breviks hantlangare om man bara knystar det minsta lilla om islams mindre trevliga sidor eller muslimers ovilja att integrera sig. Det återstår att se om ankdammsdiskussionerna kanske kommer igång senare.

Migrationsverket i Sverige kanske skulle anställa en eller flera Frankie "The Fixer" som kunde tydliggöra för hugade "nybyggare" vad som gäller i Sverige på ett sätt som de inte kan missuppfatta då många nytillkomna "svenskar" nämligen verkar ha missat den informationen på introduktionskursen och råkat ut för samma missförstånd att man kan ta med sig alla sina seder och bruk från "taliban country" som "towelhead" i Lilyhammer.

Top ^

 

Behov av ordningsfrågor i Sveriges riksdag?

Den avgift som Sverige betalar till EU i dagsläget ligger på 30 miljarder kr/år, vilket är högst per capita i EU och det har kommit förslag om att den ska höjas med 10 miljarder kr till 40 miljarder kr/år. Erik Almqvist (SD) frågade miljöministern Lena Ek (C) om rimligheten i detta samt påpekade att även statsministern hade motsatt sig denna höjning och efterlyste någon form av garanti att någon sådan höjning inte skulle komma till stånd och att Sverige skulle lägga in sitt veto om det skulle bli tal om det, men han fick inte mycket till svar annat än kvalificerat svammel.

Som en följd av detta borde en ordningsfråga ha ställts till talmannen enligt följande: "Man kan konstatera att Lena Ek svarade på något helt annat än det frågan handlade om och svaret, om man överhuvudtaget kan kalla det för ett svar, bestod enbart av kvalificerat svammel. Borde det inte åligga regeringens företrädare att svara på oppositionens frågor?"

Detta är dessvärre inte den enda gången sådant har förekommit i Sveriges riksdag och inte heller i landstings- och kommunfullmäktige på olika håll i landet. Men detta var kanske ett av de mest flagranta och övertydliga exemplen på denna form av demokratisk nonchalans.

 

Uppdaterat: I den gamla och numera nedlagda tidskriften MAD, där Alfred E. Neuman var frontfigur, fanns det en avdelning med namnet: "Avsnoppande svar på dumma frågor".
Här följer den moderna varianten ur verkligheten med: "Avsnoppande kommentarer till dumma politiker".

 

* Nu när Feministiskt Initiativ är över 4% i vissa opinionsmätningar så kommer journalisterna sitta i morgonsofforna där programledaren inleder diskussionen genom att ställa frågan: "Varför växer FI och hur ska vi hantera dem?"

 • En debattör kommer då mena att vi har diskuterat jämställdhet alldeles för mycket istället för att bredda debatten och även att ingen har vågat avslöja FI.
 • En andra debattör kommer mena att FI älskar underdog positionen de försöker få genom att utmåla kvinnor som offer och att alla journalister är emot FI.
 • En tredje debattör kommer mena att vi varken ska prata om FI eller med FI, för vad ska vi debattera om?
 • Eller vänta nu, har inte detta redan hänt, eller i varje fall nästan?
Top ^

 

En intressant diskussion på ett Internetforum i Sverige 2013

 1. Varför kan ungdomar inte åka buss? Min hemfärd sammanfaller oftast med att kidsen ska hem från gymnasiet. Varenda dag är det fullt i gången framme vid chauffören men tomt i gången bak. Jag låter som en gubbjävel som klagar men hur svårt är det att gå bak så alla kommer med? Säger jag till så möts jag av 15 apatiska blickar. Har två gånger fått tränga mig emellan hjonen för att sedan stå ensam i gången bak eller t.o.m. få sittplats. Är det dessa varelser som ska torka en i röven när ålderdomen träder in?
 1. Eftersom de trots allt inser att de ska torka din röv så är det inte så konstigt att de får apatiska blickar.
 1. Nja, det där blir snart en kriminalvårdares uppgift eftersom jag blir Michael Douglas (falling down) vilken dag som helst.
 1. Tagga ner nu... Du ställer krav på kidsen som inte ens 50% av dagens s.k. "VUXNA" skulle klara av - Tyvärr.
 1. *ASGARV!*
 1. Kanske det, blir galet eller hur. Kanske skulle postat under "Idag hatar jag" tråden istället.
 1. (byter ämne tillfälligt) Fick just en kallelse till anställningsintervju! Alltid trevligt i och för sig, men jag har inte sökt nåt jobb på det företaget... hmm...
 1. (andra ämnet, svarar E) Ta inte med dig alltför mycket kontanter, dyra mobiler och töm ev. plastkort till annat plastkort som du inte tar dig på intervjun.
 1. (svarar A & C) Eftersom jag jobbar i branschen så håller jag med!
 1. Kollektivtrafiken eller kriminalvården?
 1. (andra ämnet, svarar D) Hmm... företaget ifråga har haft stora ekonomiska bekymmer en tid, så du kan ha en poäng där...
  (svarar A) Vad är skillnaden?
 1. (svarar A) Håller med, dom skulle aldrig ha avskaffat skolagan, den fyllde faktisk en viss funktion trots allt. Så länge den applicerades med den demokratiska principen: "Om du inte gör som jag säger, så kan du inte sitta på en vecka. DU avgör vilket som blir".
 1. Ehum...
Top ^

 

Behov av ordningsfrågor i Sveriges biografer

Ytterligare en förhållandevis ny variant av kulturberikning är att invandrargäng verkar ha satt i system att bråka på landets biografer i bl.a. Malmö på biografen Royal blir det allt vanligare att bioföreställningarna störs av större gäng som endast är där för att söka konfrontation och ställa till med bråk vilket enligt biografägarna är ett samhällsproblem som drabbar alla och hotar hela näringen. Detta har gjort att biografen överväger att anlita minst en väktare som ska finnas på plats under bioföreställningarna.

När man 2013-02-18 visade "A good day to Die Hard" befann sig ett invandrargäng på ca. 20 personer i salongen och gjorde bioupplevelsen till allt annat än trevlig då de kastade flaskor och popcorn omkring sig och när polisen väl var på plats var gänget borta.

En liknande situation inträffade 2013-02-15 och en man i 35-årsåldern berättar om sin upplevelse:
- Det började med att de 8 tonåringarna kastade popcorn på varandra och en vuxen person de hade i sällskap. Deras skrikande dränktes sedan huvudsakligen av filmens ljud, man kunde stå ut. Men de kastade popcorn omkring sig och även minst en flaska.
Mannen, som hade gänget framför sig, protesterade:
- En av killarna hojtade "ska jag komma och slå dig?". Han ställde sig precis framför mig, men gjorde inget, jag var ju lite längre.

Till en början var mannen ensam om att säga åt gänget, sedan anslöt sig flera biobesökare och då valde gänget att backa. När mannen sedan skulle lämna bion stod en del av gänget och väntade på honom så istället för att gå ut via sidoingången gick han ut mot huvudingången och väl där stötte han ihop med en ordningsvakt. Anledningen till att vakten inte hade ingripit var för att ett överfallslarm hade utlösts på en närliggande bio. Att överfallslarmen måste användas blir ett allt vanligare inslag på biograferna.

Thomas Runfors, informationschef på SF Bio säger:
- Det händer att ungdomar vill sabba. Det är svårt att hindra dem i förväg, vi kan ju inte vägra sälja biljetter till vissa grupper och att det kan bli aktuellt med minst en väktare på varje biograf eftersom det skulle bli billigare än att biobesökarna uteblir.

Det urartade fullständigt 2013-02-16 när en kvinna bad 6 stökiga invandrarungdomar på Filmstaden, Storgatan i Malmö att vara tysta under en filmvisning, hon fick som svar: "Håll käften" och de fortsatte föra liv.
De lugnade tillfälligt ner sig efter att en man sagt till dem, men efter ett tag börjar de föra oväsen igen och lämnade ungdomarna salongen 5 minuter innan filmen var slut. På vägen ut slog en av ungdomarna till mannens kompis i huvudet, när mannen vände sig till ungdomarna och sa: "Så kan man inte bete sig" flög de på honom och började överösa honom med knytnävsslag vilket ledde till att han fick en knäckt näsa, en kraftig blåtira och ont i huvudet. Polisen lyckades gripa alla ungdomarna, men efter förhör fick de lämna polishuset.

Gängvåldet på biografer har pågått under flera år och såväl personal som biobesökare har hotats. I september 2012 fick SF Bio en kraftig reprimand från Arbetsmiljöverket vars undersökning visade att mordhot, kränkningar och misshandel av biografanställda förekommit, som inte rapporterats och för att man inte satt in några konkreta åtgärder för att stävja våldet och minska oron bland besökare och anställda.

I samband med biljettförsäljning och insläpp avvisas de besökare som inte har åldern inne för 15-årsgränsen som dock inte accepteras av vissa gäng och familjer som börjar hota personalen om de inte blir insläppta och det är oftast vid sådana avvisningssituationer som personalen fått utstå kalabalik, mordhot och misshandel. Ibland kan det vara uppåt 20 personer som är för unga för att komma in och eftersom det inte finns några ordningsvakter är personalen extra utsatt. Flera berättar i rapporten att de varit rädda för att gå hem på kvällarna efter hot som: "Vi ska ta dig utanför".

De biobesökare som har betalt för att se filmen istället för att höra gängens tjatter, ordningsstörande beteende och vänligt ber dem att vara tysta blir hotade och i värsta fall misshandlade. Men en dag kanske dessa gäng råkar ut för "fel" person.
Ponera följande händelseförlopp:

- Ursäkta, skulle ni kunna vara lite tysta?
- Vadå abo Svenne va jiddrar do?
- Jag bad vänligt.
- Ey Svenne stick åt helvete.
- Ok då är det slut på vänligheten, HÅLL KÄFTEN ELLER FÖRSVINN UT HÄRIFRÅN, HELST UT UR LANDET!
- Vadå er do rasist?
- DET KAN DU GE DIG FAN PÅ, JAG BLEV DET JUST NU!

Om gänget sedan väntar vid utgången för att misshandla "Svenne" så åker dom på så mycket smörj så det nästan är synd om dom, fast bara nästan ;-)

Top ^

 

10 sätt hur eliten manipulerar folket

Listan med 10 punkters över strategier som dagligen används av av eliten och etablissemanget för att manipulera folket (baserat på ett arbete av den amerikanska lingvisten Noam Chomsky).

 1. Distraheringsstrategin:
  Den viktigaste faktorn för social kontroll är distraheringsstrategin som genom översvämning av obetydlig information och kontinuerliga störningar avleder allmänhetens uppmärksamhet från viktiga frågor och förändringar som beslutas av den politiska och ekonomiska eliten. Distraheringsstrategin är också viktig för att hålla allmänheten ointresserad av grundläggande kunskaper i naturvetenskap, ekonomi, psykologi, neurobiologi, cybernetik, avskärma dem från verkliga sociala problem och fängsla dem med frågor utan verklig mening.
 2. Skapa problem och erbjud lösning:
  Denna metod kallas också "Problem-Reaktion-Lösning" och innebär att ett problem skapas med intention att orsaka en viss reaktion från allmänheten för att sedan vara hjärnan bakom de åtgärder som accepteras. Exempel: Man låter våldet utvecklas i städerna, eller arrangerar blodiga attacker så att allmänheten accepterar viktiga säkerhetslagstiftningar och politiska agendor på bekostnad av friheten. Man kan också skapa en ekonomisk kris så att tillbakagång av sociala rättigheter och nedmontering av offentliga tjänster accepteras som ett nödvändigt ont (Sverige 2013).
 3. Degraderingsstrategin:
  För att få allmänheten att acceptera degradering tillförs förändringar gradvis år efter år under en längre tid. Det var på detta sätt radikalt nya socioekonomiska förhållanden (nyliberalismen) infördes under 1980-talet och 1990-talet med den minimala staten, privatisering, otrygghet, flexibilitet, massarbetslöshet, löner som inte längre garanterar en anständig försörjning och förmodligen hade orsakat en revolution om de tillämpats på en gång.
 4. Strategin för beviljande:
  Ett annat sätt att göra ett impopulärt beslut acceptabelt är att presentera det som "nödvändigt ont" och därigenom få allmänhetens acceptans en längre tid innan förändringen implementeras då det är lättare att acceptera en framtida uppoffring än en omedelbar, dels då inga omedelbara ansträngningar krävs och dels för att allmänheten alltid har en tendens att naivt förvänta sig att "allt kommer att bli bättre imorgon" och att uppoffringen som krävs kan undvikas. Det ger allmänheten mer tid att vänja sig vid tanken på förändring och accepterar den motvilligt när det är dags.
 5. Tala till folket som om de vore barn:
  Den mesta reklamen som riktar sig till allmänheten använder argument, tecken och ton passande för barn eller mentalt funktionshindrade. Ju mer betraktaren ska föras bakom ljuset, desto mer antas en barnlik ton. Anledningen är att om man tilltalar en person som om denne vore 12 år eller yngre, kommer det med viss sannolikhet ett svar eller en reaktion med den kritiska kapaciteten motsvarande en 12-åring eller yngre (ett exempel är kampanjen, "du har väl inte glömt att betala din TV-licens?").
 6. Attackera genom känslan:
  Att utnyttja den känslomässiga aspekten är en klassisk teknik för att orsaka en kortslutning av rationell analys och tänkande som i sin tur eliminerar individens kritiska förmåga, dessutom kan användningen av det känslomässiga registret öppna dörren till det omedvetna för att där distribuera idéer, önskningar, rädslor, tvång eller framkalla beteenden (massvaccinationen mot svininfluensan var ett exempel).
 7. Håll allmänheten okunnig:
  Se till att allmänheten inte förstår tekniker och metoder för hur de kontrolleras och förslavas. Kvaliteten i utbildningen som ges till de lägre sociala klasserna ska vara så dålig och medioker som möjligt så att kunskapen hos den övre samhällsklassen är och förblir ouppnåelig.
 8. Uppmuntra medelmåtta:
  Få allmänheten att tro att det är fashionabelt att vara dum, vulgär och obildad.
 9. Stimulera automatisk egen skuld:
  Få individen att tro att denne ensam bär skulden för sin egen olycka p.g.a. brister i intelligens, förmågor, eller ansträngningar. Istället för uppror mot det ekonomiska systemet, känner sig individen då hjälplös och skuldsätter sig själv vilket leder till ett depressivt tillstånd där en av effekterna är hämmad handlingskraft och utan handling, ingen revolution.
 10. Vet bättre än individen själv:
  Under de senaste 50 åren har snabba framsteg gjorts inom vetenskapen som genererat växande klyftor mellan den offentliga kunskapen och den som ägs och används av den härskande eliten. Tack vare biologi, neurobiologi och tillämpad psykologi har "systemet" haft en avancerad kunskap om människan både fysiskt och psykiskt därigenom känner systemet den vanliga människan bättre än man känner sig själv vilket innebär att kontrollsystemet i de flesta fall har en högre och större makt över individen än individen själv.

Gunilla Thorgren gjorde en intervju för pockettidningen R nr. 5-1984 med förre moderatledaren Gösta Bohman där han sa:
- Ett regeringspartis uppgift är att sitta kvar vid makten så länge som möjligt. Ett oppositionspartis uppgift är att komma till makten så fort som möjligt. När man har okunniga väljare, vilket vi har i Sverige, så tvingas man förenkla sitt budskap så till den milda grad. Detta gör att vi tvingas föra ett resonemang som ibland överskrider sanningens gräns. Hade vi haft kunniga väljare, som visste vad det var frågan om, skulle vi aldrig kunna hålla på som vi gör.

Top ^

 

Pomperipossa i Monismanien

En satirisk nutidsaga publicerad i Expressen 1976-03-10 där den svenska författarinnan Astrid Lindgren beskrev hur hon som egenföretagare tvingades betala 102% i skatt.

Nu ska jag berätta en saga. Den handlar om en människa, Pomperipossa kan vi kalla henne, för det brukar ju folk heta i sagorna. Hon bodde i ett land som vi kan kalla Monismanien, nånting måste vi ju kalla det.

Pomperipossa älskade sitt land, dess skogar, berg och sjöar och gröna lunder, men inte bara det utan också människorna som bodde där. Och till och med de vise männen som styrde det, o, hon tyckte att de var så visa och därför röstade hon troget på dem varje gång det skulle väljas vise män till att bestämma i Monismanien. De där som nu hade styrt och ställt i mer än 40 år, de hade ordnat ett så bra samhälle tyckte hon, ingen behövde vara fattig där, alla skulle ha sin bit av välfärdskakan och Pomperipossa var lycklig över att hon själv hade kunnat bidraga en del till det kakbaket.

Det fanns i Monismanien nånting som hette marginalskatt. Det betydde att ju mer pengar man tjänade, dess större del av dessa pengar skulle riksskattemästaren ha för att få ihop till välfärdskakan. Men mer än 80 á 83% ville han inte ta av någon, nej, för han var ju resonabel. "Kära Pomperipossa", sa han, "så där en 17 till 20% får du behålla själv och göra med vad du vill". Och Pomperipossa var innerligt nöjd med det och levde glad och lustelig. Ändock fanns det i landet många missnöjda människor som slog på sköldarna och gnydde över "det höga skattetrycket" som de kallade det. Det gjorde Pomperipossa aldrig, ingen i hela Monismanien hade någonsin hört henne gny det allra minsta över sina bidrag till välfärdskakan. Tvärtom, hon tyckte det var alltigenom bra och rättvist och hon tänkte att nog ska jag ge min röst för att dessa vise män ska få fortsätta att styra vårt kära Monismanien.

Denna Pomperipossa, hon skrev barnböcker. Av ren och skär nöjeslystnad gjorde hon det, bara för att ha lite roligt i sitt jordeliv. Och så tänkte hon: Vem vet, barn är väl nästan lika barnsliga som jag, de kanske också vill läsa desse mine förunderliga påhitt? Det visade sig att det ville de. Inte bara barna i Monismanien utan också i fjärran länder, både i öst och väst. Man skulle inte tro det, men där satt faktiskt enfaldiga små barn i alla hörn av jordklotet och läste så det var ingen måtta på det! Och beredde därigenom Pomperipossas olycka, jo, för ju mer de läste, dess mer pengar strömmade det in till stackars Pomperipossa. "Stackars", varför då? Vänta ska ni få höra!

En vacker dag var de vise männen som styrde Monismanien samlade på ett slott som vi kan kalla Haga, eftersom det hette så och på en kafferast antagligen, när de inte hade tid att räkna efter så noga, fattade de ett märkligt beslut som gjorde livet mer än lovligt knepigt inte bara för Pomperipossa utan också för många andra människor i Monismanien. Men om detta visste Pomperipossa i förstone intet. Inte förrän hon plötsligt tillfrågades av en god vän:

- "Vet du om att i år är din marginalskatt 102%?"
- "Du pratar", sa Pomperipossa. "Så många procent FINNS ju inte!"
För hon var inte särskilt hemma i den högre matematiken nämligen.

Jo då, fick hon höra, i Monismanien fanns det hur många procent som helst och om man la ihop inkomstskatten och de sociala avgifter som Pomperipossa skulle betala, eftersom hon var egen företagare, så BLEV det 102%, sen fick Pomperipossa säga vad hon ville! Arma Pomperipossa, där satt hon och skrev och gnetade så flitigt och visste inte ens att hon var egen företagare. Nu borde hon egentligen ha blivit stolt - ha, jag är egen företagare, tänk i alla fall! Men när hon hade räknat en stund, insåg hon långsamt men obevekligt att i Monismanien var det döden i grytan att vara egen företagare.

Så här tänkte hon och så här räknade hon:
Dessa förfärliga små barn som sitter i alla krokar och läser ihop pengar åt dig, hur mycket kan deras olycksaliga läslust tänkas inbringa i år? I bästa fall kanske bara 1.000.000. I värsta fall 2.000.000. För eftersom pengarna kom trillande från jordens alla hörn, visste hon aldrig på förhand hur mycket det skulle bli. Feta checkar kunde skoningslöst drabba henne, när hon minst anade det. Låt oss räkna med det värsta, tänkte Pomperipossa. 2.000.000!
Då blir skatten så här:
Av de första 150.000 som ungarna läser ihop åt dig, får du behålla, påstås det, 42.000 kronor. Resten av de 150.000 = 108.000 går till:
Välfärdskakan...... 108.000.
100% av vad därutöver är blir...... 1.850.000.
Och så 2% till, som du i din enfald inte trodde fanns, det blir...... 37.000.
Summa...... 1.995.000.
Kvar åt Pomperipossa...... 5000.

När hon hade kommit så långt, sa hon till sig själv: "Min gumma lilla, räkna har du aldrig kunnat! Det finns ju decimalkomman och sånt där, säkert har du räknat fel, nog ska det vara 50.000 som blir över åt dig". Hon satte i gång på nytt, men resultatet blev inte annorlunda - om hon tjänade 2.000.000, så fick hon behålla 5000 kronor! Att leva på!
Pomperipossa blev bekymrad, det kan inte förnekas och hon sa till sig själv: "Inte för att du är särskilt stor i maten, men ändå!" 5000 kronor - när den salta sillen, som fordom var fattigmans spis, har blivit så himla dyr och alla andra priser är därefter. Nu blev hon riktigt rädd och hon lopp skriande ut för att delge vänner och bekanta sitt dilemma. Men de ville inte tro henne. 5000 kronor, försök inte! När hon äntligen lyckades övertyga dem, sa de hjälplöst: "Ja men du har väl en massa AVDRAG?" Vad då avdrag, undrade Pomperipossa. Avdrag är ju pengar som man har betalt ut. Man kan inte äta dom som salt sill.

Utan att ha fått någon tröst gick Pomperipossa hem och satte sig i en mörk vrå att grubbla och fundera. Hur får jag mat för dagen, tänkte hon. Kanske kan jag gå som forna tiders rotehjon och sno åt mig ett mål här och där? Kanske om jag uppsöker också de vise männen och klappar på deras port, att de förbarmar sig och ger mig en tallrik soppa då och då, tar de lite av de där 1.995.000 kronorna, så kan den ju för all del bli rätt mustig, kanske lägger de rentav en liten korv i den?

Men inte ens tanken på korven hjälpte. Mörkare och mörkare i hågen blev Pomperipossa. Hon förstod nu att det var något fult och skamligt att skriva böcker, eftersom det straffades så hårt. Hur var det i andra länder, undrade hon, ja, något lite visste hon ju om det, eftersom hon just hade träffat en liten snäll rysse, som var författare. Hans böcker såldes så utmärkt bra och han betalade 13% i skatt. Pomperipossa berättade för honom om sina 102% och då ramlade han av stolen. Men så fort han hade hämtat sig, for han raka spåret hem för att kungöra detta i sitt land. Pomperipossa hade också hört att på Irland var de så rädda om sina författare, att de inte nändes ta ut någon skatt alls av dem, men det måste ju vara lögn, tänkte Pomperipossa.

Det var mycket hon hann tänka, där hon satt. Det fanns andra egna företagare än hon själv. Det fanns exempelvis läkare och tandläkare och advokater i Monismanien och de hade nog snabbt räknat ut att ju mer de arbetade, dess mindre förtjänade de och hade därför bestämt sig för att ge fullständigt fan i monismanernas gallstenar och värkande oxeltänder och skilsmässor och husaffärer åtminstone en två tre fyra fem dar i veckan. Det måste vara därför som monismanerna nu hade fått det kämpigt värre, när de fick ont i magen eller hade tandvärk eller behövde advokat för att köpa sig något gammalt hus med mycket skulder på, vilket var bästa sättet, hade Pomperipossa hört, om man ville ha ned sina procent från 102 till nästan ingenting.

Kommen så långt i sina tankar suckade Pomperipossa. Varför hade hon inga skulder alls, ack, mina dyra föräldrar, varför lärde ni mig att skulder var något ont, något man inte skulle ha? Se hur det har gått, här sitter jag nu helt skuldlös och har bara dessa förtvivlade inkomster som gör mig utfattig!

Mer och mer tänkte Pomperipossa i sin vrå. Hon kom ihåg Josef i Egypten, han som så bra hade förstått att man under de feta åren måste sörja för de magra åren som kunde väntas komma. Så klok hade Pomperipossa minsann också varit. Hon hade tagit pensionsförsäkringar, rätt höga. Det är rimligt, hade hon tänkt, att jag sörjer för min ålderdom. När pennan faller ur min darrande hand och jag inte kan skriva längre, då vill jag ju inte ligga samhället till last. Har jag då dessa pensionsförsäkringar, så har jag mitt levebröd, även om jag naturligtvis måste betala skatt på det belopp som faller ut. Men det blir då det! För de vise männen som styrde Monismanien hade helt förnuftigt bestämt att premierna för dylika pensionsförsäkringar skulle vara avdragsgilla. Skatt skulle det inte bli förrän pensionen började falla ut. Det var många som försäkrade sig. Det fanns exempelvis artister i nöjesbranschen som visste att deras popularitet kunde vara rätt kortlivad: I dag röd i morgon död, tänkte de, här gäller det att ta en pensionsförsäkring medan tider är, annars blir det tiggarstaven, när folk inte längre vill höra mina jublande toner om livets kval och lycka.

I det längsta tyckte de vise männen i Monismanien som sagt att detta var klokt och förnuftigt. Men så sakteliga kom de på andra tankar och han som var toppbestämmaren ställde sig plötsligt upp och sa att håren reste sig på hans huvud, när han såg vilka avdrag folk gjorde för pensionsförsäkringar, fy, fy, pensionsförsäkringar är fult och skamligt! Varför det nu då, tänkte Pomperipossa, varför reser sig håret så kolossalt på honom? Hur kan nånting som de vise männen själva har bestämt och som hittills har varit klokt och förnuftigt, plötsligt bli jämförbart med skattesmitning? För ungefär så framställdes det i de vise männens eget tidningsblad. Där infördes långa listor över hur mycket folk tjänade och vilka gruvliga avdrag de gjorde. Men det var trångt om spaltutrymmet, så där blev aldrig plats att tala om hur mycket folk betalade i skatt, där nämndes icke något om 102% och sånt där. Nej, men avdragen redogjordes det noga för! Jojo, tänkte de uppskakade läsarna, dessa rika knösar, vilka avdrag de gör för sin champagne och sin kaviar och sitt allmänt lösaktiga leverne!

Till sist var den s.k. opinionen så väl förberedd, att när de vise männen la fram sitt lagförslag i bestämmandehuset, var det inte något enda parti som vågade ta en strid och försvara avdragsrätten på pensionsförsäkringar, nej, för opinionen tordes ingen reta, det skulle ju snart bli val vetja! Och så stiftades det en lag med retroaktiv verkan, vilket enligt vad Pomperipossa förstod var första gången i Monismaniens historia.

Med andra ord, försäkringsavtal som Pomperipossa helt lagenligt hade gjort för mer än tio år sen, revs nu upp med tri raske skutt och hon tvingades gå till sitt försäkringsbolag och säja: Jag kan tyvärr inte fullgöra vårt avtal, för jag kan inte betala! Men på försäkringsbolaget var de just då så chockade och nedbrutna och rent ut sagt förbannade över att de vise männen hade fattat detta beslut utan att först höra sig för ordentligt med sakkunskapen, vilka konsekvenser det skulle få, så de stirrade bara på Pomperipossa med blodsprängda ögon och bad henne försvinna, innan hela huset rasade.

Det var mer Pomperipossa hann tänka i sin mörka vrå! På den gamla goda tiden, när marginalskatten var högst 83%, då fanns det också något som hette "periodiska understöd". Det betydde att om man - som Pomperipossa på den gamla goda tiden - hade något mer pengar än man behövde för livets nödtorft och hade några mindre välförsedda anhöriga eller andra människor man brydde sig om, så kunde man ge dom ett periodiskt understöd. Sådana understöd fick man nämligen göra avdrag för i sin deklaration och bara därför var det möjligt att ge dem. Till välfärdskakan gick ändå en rimlig del, eftersom understödstagaren ju måste skatta för de belopp han fick. Men en vacker dag började väl håret än en gång resa sig på de vise männens huvud, kanske hade de fått höra om någon monismanisk son med någorlunda inkomster som gav sin gamla fattiga mor 25.000 i årligt underhåll, så att hon skulle kunna leva ungefär som han själv, fy fy, det var fult och skamligt tyckte de vise männen. Detta ska vi sätta stopp för! Och det gjorde de.

Vad är det som har farit i dom, tänkte Pomperipossa i sin mörka vrå. Är detta verkligen de vise män som jag beundrade och värderade så högt? Vad är det de strävar efter att åstadkomma - ett samhälle så vrångt och omöjligt som möjligt? O, du min ungdoms rena blossande socialdemokrati, vad har de gjort med dig, tänkte hon (för nu började hon bli lite patetisk), hur länge ska ditt rena namn missbrukas för att skydda ett maktfullkomligt byråkratiskt orättfärdigt förmyndarsamhälle? Hon hade trott att i ett demokratiskt land skulle ALLAS rätt värnas. Människor skulle inte straffas och förföljas bara för att de på hederligt sätt - med eller mot sin vilja - råkade tjäna pengar. Men det var, såvitt Pomperipossa kunde förstå, vad som pågick nu. Med rena armodet grinande henne rakt upp i ansiktet var det svårt för henne att se det på något annat sätt. Vad är det, tänkte hon, för ett underligt surt avundsjukt os som har lagt sig över hela Monismanien och varför säjer ingen ifrån så att det hörs: Så här kan det inte få vara, för då tar all företagsamhet slut i vårt land och där blir inga egna företagare kvar att beskatta.

Och Pomperipossa tog fram och läste om igen en liten vers, som en av Monismaniens yppersta skalder nyligen hade skrivit:

Att du skapar ett värde kan samhället icke tåla,
byråkraternas tjafs är du skyldig att delta i,
du skall hjälpa Castro att föra krig i Angola
eller ock skall du sitta på gubbhus och få terapi.

Vid det här laget kände Pomperipossa att hon i hög grad själv behövde terapi och det genast. Det var nämligen så svårt och smärtsamt att nödgas tvivla på det samhälle hon hittills hade sett som det bästa i världen.

Mer och mer hopade sig skuggorna omkring henne och än en gång tänkte hon på de 5000 hon skulle ha att leva av, om hon nu verkligen råkade tjäna 2.000.000. Jag arma, tänkte hon, varför är jag inte en folkpensionär utan varje spår av annan inkomst, hur rik vore jag inte då jämfört med nu! Men då slog det ner i henne som en blixt från klar himmel - människa, du måste ju kunna få socialunderstöd! O, underbara tanke! Med nyväckt hopp satte hon sig att skriva till riksskattemästaren för att fråga hur mycket det kunde bli. Se där, sa hon sen till sig själv, jag visste väl att det fanns någon lösning bara jag tänkte efter! För nog är väl detta ändå det bästa samhället i världen? Eller...? Eller är det inte? Den frågan får jag visst lämna öppen, tänkte hon. Och så levde den socialunderstödda Pomperipossa lycklig i alla sina dagar. Och några böcker skrev hon aldrig mer.

PS/ I pressläggningsögonblicket nåddes Pomperipossa av en mera exakt uträkning från de vise männens räkneverk som sa att ingalunda skulle hon få några 5000 kronor att förslösa i sus och rus. Nej, sa de, om du tjänar 2.000.000, så ska vi ha, halleluja: Kronor 2.002.000 kronor. Då beslöt Pomperipossa att gå ut på gator och torg och tigga ihop pengar så att hon kunde köpa sig en aldrig så liten kofot. Darra, vise män, tänkte hon och skärp den nattliga bevakningen omkring era kassakistor! 5000 ska jag ha i alla fall - kan ni stjäla fullständigt ohämmat så kan jag! /DS

 

Nedan ses original särtrycket man då kunde köpa av sagan

Astrid Lindgren skrev den då hon upptäckte att hon betalade 102% i skatt och den blev ett viktigt inlägg i debatten om höga marginalskatter och sägs vara en bidragande orsak till att socialdemokraterna förlorade makten vid Svenska riksdagsvalet 1976, för första gången på 40 år.

I en tydlig allegori berättas historien om Pomperipossa som i ett rike långt borta skriver böcker för barn. Men trots att hon jobbar och sliter får hon bara 5000 kronor om året kvar att leva på.

 

 

Top ^

 

Intervju med en busschaufför i Stockholm våren 2013

Kan du berätta om vad du gör på dagarna i ditt arbete och hur länge du arbetat inom ditt yrke?
Jag arbetar som bussförare inom SL-trafiken i Stockholm. Mitt arbetsområde omfattar Stockholms södra förorter från Nacka i öster till Huddinge i väster och Nynäshamn i söder. I mitt yrke handlar det om att transportera människor till och från sina arbeten, skola, fritidsaktiviteter och nöjen. Jag har i detta yrke varit verksam sedan tidigt 70-tal.

Du sitter på en unik plats i ditt arbete där du får möta många nya människor. Hur ser en typisk arbetsdag ut för dig?
Jag går som regel upp mellan 03.30 och 04.30 på morgonen och ger mig iväg till garaget efter sedvanliga morgonrutiner. I garaget blir jag tilldelad en buss, ledbuss eller kortbuss beroende på vilka linjer som ingår i mitt pass. Jag hinner ta en kopp fika och småprata lite med mina arbetskamrater innan jag hämtar min buss på garageplan. Efter iordningställande av bussen kör jag sedan ut till de väntade passagerarna som ivrigt vill komma till sina arbeten.

På morgnarna rör sig de flesta sömngångaraktigt men snabbt ombord på bussen, många ser trötta och hålögda ut men bara några få säger hej eller god morgon. En dryg timme senare är det dags för framtidens hopp att ta sig till skolan och ungdomarna ser om möjligt bra mycket tröttare ut än sina föräldrar som då redan kommit till sina arbeten. Man gäspar högljutt och går sakta ungefär som Jesus golgatavandring. Några föräldrar stressar också fram med barnvagnar till sina förskolor innan arbetsresan tar vid. Dessa föräldrar brukar ha en än mer stressad framtoning än den vanliga "till jobbet åkaren". Efter min välbehövliga matrast som brukar infinna sig mellan 10 och 11 är det dags att skjutsa runt hemmafruar, dagisgrupper och pensionärer som ska uträtta sina ärenden. En vanlig dag möter man 100-tals, ibland 1000-tals människor av olika slag och åldrar. Under de tidiga morgontimmarna är det mestadels svenskar som åker. Förhållandevis få invandrare gör arbetsresor. Det förhållandet ändras radikalt fram på eftermiddagen och kvällen då andelen icke svenskar ökar radikalt framför allt i och runt de invandrartäta bostadsområdena.

Är det något annat unikt med ditt arbete som andra kanske inte tänker på direkt?
Det unika i sammanhanget är väl kontrasterna mellan dels olika människor man träffar varje dag och att se vädrets och årstidernas växlingar på nära håll varje dag.

Hur har du upplevt övergången till det s.k. mångkulturella samhället?
Övergången till det alltmer mångkulturella samhället är och har varit till övervägande delen negativt. De flesta invandrare är för all del trevliga att ha att göra med men, och ett stort men, är att så länge det råder konsensus mellan t.ex. mig i min roll som bussförare och en resenär är allt gott och väl. Men om en person inte har korrekt biljett eller på annat sätt uppträder störande eller stötande för andra så är det stor skillnad på om det är en svensk eller en invandrare man har att hantera. En svensk ger med sig som regel efter att ha fått förklarat för sig vad som gäller, dock har även svenskar blivit allt mer lättkränkta än tidigare. En invandrare ger sällan med sig då det råder delade meningar om vad som gäller. Denna vägrar dessutom att lyssna på vad chauffören har att säga och tar oftast för givet att påpekandet eller tillsägelsen endast görs just för att resenären är invandrare. Invandrarresenären förutsätts direkt att vara föremål för ett hatbrott för att en bussförare exempelvis kräver att avgift erläggs eller att giltig biljett uppvisas. Nu är i och för sig de flesta invandrare trevliga att ha att göra med men när det uppstår konflikt, då är man vanligtvis ovillig till att medverka till att konflikten får en lösning.

Händer det att ungdomar vandaliserar bussar, ofredar chaufförer eller andra passagerare?
Ja det händer att invandrarungdomar både hånar, trakasserar, hotar och även misshandlar förare och andra passagerare. Men jag kan inte påstå att det är så jättevanligt, då är det vanligare med lite hånfulla flin eller ilskna blickar som även det skulle kunna tolkas som hot eller trakasserier.

Vilka är dessa ungdomar och vad är deras motiv?
Eftersom hoten och trakasserierna som regel kommer när de är fler än tre, kan man anta att man vill imponera på varandra hur överlägsna och duktiga man är på att spela tuff, och att vara en hårding är vad de flesta invandrarungdomar vill vara för att dölja sina övriga tillkortakommanden.

Hur vill du beskriva dina kollegor och arbetsgivare?
Det är ganska många invandrare som också är bussförare och många av mina kollegor har sin vagga någon annanstans, ofta utanför Europas gränser. Det som har ändrat sig genom åren är att invandrargrupperna mer och mer håller sig för sig själva inom sin egen språkgrupp. Jag tror inte att det är ett utslag på att egentligen vilja isolera sig från svenskarna utan snarare från varandra och det får den konsekvensen att man även isolerar sig alltmer även från svenskar. Det förekommer att jag sitter ensam i lunchrummet och två till tre grupper med invandrare sitter vid borden runt omkring och talar på sina respektive språk och då kan man känna sig rätt utanför.

Arbetsgivaren är ofta lågmäld och sticker inte gärna ut med något tyckande, hellre tyst än att trampa någon på tårna. För några år sedan gjordes ett försök att få all personal att kommunicera på svenska, även på raster inom företagets domäner. Det tycker jag var bra, att slå ett slag för att alla kan vara delaktiga i en diskussion på rasterna. Detta krav föll dock inte i god jord och arbetsgivaren var tvungen att backa på det kravet. Mina kollegor är i huvudsak rätt juste fast det finns en mindre - dock växande - klick som helst håller sig för sig själva. Det är folk från företrädesvis gamla Östeuropa och Balkan och delvis ett mindre antal muslimer.

Hur fungerar yttrandefriheten på din arbetsplats?
Jag har en känsla av att yttrandefrihetstaket är hyfsat högt. Problem med invandrare i invandrartäta områden diskuteras relativt ofta och även invandrarkollegor deltar i diskussionen och resonerar på i stort samma sätt som svenskar gör. Muslimska kolleger som ser ner på sina egna folkgrupper för att de t.ex. "springer till moskén och fjantar" eller kritiserar bruket av hucklen och annan heltäckande kvinnlig klädsel. Den övervägande delen av de invandrare som arbetar tillsammans med svenskar blir mer toleranta inför vårt sätt att leva även om de inte själva fullt ut lever som svenskar. De invandrare som arbetar enbart med och i sina egna folkgrupper får inte alls samma toleranta syn mot oss svenskar. Risken är dock om bussföraryrket övergår till att bli en renodlad invandrararbetsplats, då lär toleransen mot oss svenskar falna även där.

Hur bra har TV och tidningar lyckats beskriva verkligheten som den sett ut från ditt perspektiv?
Massmedia har ju totalt misslyckats att ge en verklig bild av vad som sker ute i samhället och göra korrekta analyser om orsakssammanhang.

Har din syn på politiker förändrats med åren?
Ja definitivt. Från att ha levt i villfarelsen att politik handlar om att förbättra levnadsvillkoren för sin egen befolkning, till att inse att politiker i själva verket har en annan husbonde än sitt eget folk. Det märks inte minst på att man utan att skämmas försämrar pensionerna, försämrar sjukvården, skolan och den övriga välfärden utom för vissa invandrargrupper. Man är mer lidelsefull på att låta "välfärdsföretag" göra vinster än att se till att vårdapparaten har tillräcklig kapacitet.

Skulle någon vara intresserad av att lyssna på det som du har att säga?
Ja, jag tror det och jag är säker på att mina synpunkter delas av många, ur alla politiska schatteringar och även av de invandrare som anlände på 50-, 60- och 70-talen.

Kan du berätta om din syn på framtiden?
Min syn på framtiden är ändå rätt ljus. Jag tror att när vi nått vägs ände kommer folket att gå man ur huse och kräva förändringar enligt devisen kosta vad det kosta vill. Vägs ände kommer dock inte att nås förrän Sveriges och Europas ekonomi är körd ner under botten. Det stora flertalet kommer inte att vakna förrän fredagsgroggen, tipsextra, arbetet och brödet tagits från deras munnar. Då som först kommer man yrvaket att kräva någon förändring för att stilla hungern och törsten. Som det ser ut nu verkar det som att allt fler inser att vårt land är på väg mot ruinens brant och att vi måste agera innan vi når vägs ände. Så med lite tur kanske vi kan få till stånd en ändring innan krisen är ett faktum.

Om man tittar på samhället i stort så kan det jag givit uttryck för verka överdrivet men förändringen är stadig och ökande. När en viss punkt passerats, där ursprungsbefolkningen hamnar i minoritet inom ett växande antal områden, kommer problemen att öka och ökningen kommer att accelerera. Jämför med att ditt från början homogena bostadsområde börjar befolkas av invandrare. I början är det få uppgångar som har udda namn på tavlan, då ser du inga problem. Sedan blir det fler och fler och till slut är det svenska namn som utgör de udda namnen på tavlan. Spiralen nedåt fortsätter sedan. De svenska familjerna får då vackert finna sig i att invandrarna ofta har andra dygnsvanor. Störningar och bråk om uppföranderegler förekommer frekvent.

Vi svenskar hamnar allt oftare i minoritetssituationer i bostadsområden, bussen, affären, på vårdcentralen och krogen. Journalister, politiker och andra mångkultursförespråkare är typiskt nog de som bor och verkar längst bort ifrån de riktiga problemen och de berörs sällan personligen. Om de ens märker märker av någonting. Då är det lätt att vara generös och tillmötesgående utan att riskera sitt eget skinn. Inte ens när TV:s utsända team med fotograf och journalist blev rånade på sin utrustning mitt på ljusa dagen på Tensta torg fattade man vad vi vanliga svenskar får utstå. Jag säger er journalister att ni ljuger som en häst travar och ni gör det med öppna ögon. Ni vet att ni ljuger oss fulla med skit men ni gör det för pengar, statusvåningen i Stockholms innerstad och lattemaskinen. Det är därför merparten av er sort super er sönder och samman och springer hos hjärnskrynklaren i tid och otid och för att ytterligare döva era ruttnande samveten försöker ni skylla på oss att ni mår dåligt av allt näthatande. Men det är ett hatande där ni själva pumpar bränsle till elden med oförminskad kraft.

Personer som fortfarande har förtroendet kvar för politiker och journalister skulle nog säga att du överdriver eller att situationen i samhället inte är så illa som du säger. Vad skulle du säga för att ändra deras uppfattning?
Till Sveriges befolkning säger jag bara en sak, vakna upp ur er slummer! Det är nya tider i landet sedan 30 år tillbaka. Det gamla Sverige med en vänligt sinnad befolkning som alltid gav sin granne eller sina gamlingar en hjälpande hand är snart ett minne blott. Vi är som befolkningsgrupp snart en marginaliserad del av det forna Sverige. Vi måste alla ta vårt ansvar för vårt land, vårt folk och vårt välbefinnande. Fundera på hur landet ni lever i ska vara beskaffat, ta reda på, via Internet och andra kanaler, hur ett bättre samhälle kan byggas. Lita inte på vad som sägs i radio, tidningar och TV. Ta själv reda på om det man säger verkligen stämmer eller hur alternativa medier ser på saken.

Om du skulle säga något viktigt till hela Sveriges befolkning, vad skulle du säga då?
Det som är glädjande är att allt fler börjar inse att allt inte är så vackert i landet som vi vill tro. Alternativ media får fler och fler besökare varje dag oavsett om det är nationalistsidor eller andra som beskriver verkligheten ur ett annat perspektiv än gammelmedia.

Finns det något som sker som gör dig hoppfull?
Arbetet med att forma en ny politisk plattform tar som regel lång tid om man inte råkar få hjälp på traven av en rejäl depression som sträcker sig över en tid som inte kan överblickas. Så tålamod och enträget arbete är vad som krävs.

Har du något du vill tillägga till läsarna?
Ett stort tack till alla er som bidrar i kampen om ett nytt samhälle där forna värderingar om en varaktig vänlig folkgemenskap ska kunna växa fram.

Top ^

 

Torshammaren - Ett politiskt inkorrekt smycke

Vad betyder den egentligen & vad står den för?

Torshammaren eller Mjölner på fornnordiska betyder i ren översättning "krossaren" och är ett tecken på styrka.
Den som bär Torshammaren runt halsen ska enligt sägnen få extra kraft, styrka, mod och beslutsamhet.

I en mer modern svensk betydelse kan den även stå för att bäraren vill visa fosterlandskärlek,
till skillnad mot det folkförakt och självhat som våra politiker idag tyvärr ofta ger uttryck för.
Men usch, något sånt som fosterlandskärlek får man väl som svensk inte hysa... Eller???

Top ^